puzzle

bru
bru – znikaj kulki
greedy mole
dopasuj owoce

układanka
układaj kwiatki
blobber
połykaj kulki
starożytne kamienie
starożytne kamienie

dream pet
dobierz pary
honey drop
dopasuj kolory
pluszaki
pluszaki znikają

cookie sprite
tetrisy w ulu
bombaz
kółko i krzyżyk
kółko i krzyżyk

ćwiczenie pamięci
ćwiczenie pamięci